Taal:
card reader

Cookie Policy

Wat zijn cookies?


Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

In deze cookies kunnen persoonsgegevens opgeslagen worden, hetzij met uw toestemming, hetzij omdat dit technisch noodzakelijk is voor het gebruik van de website (bijvoorbeeld om te kunnen aanmelden).

Gebruik van cookies


Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met het gebruik en het opslaan van bepaalde noodzakelijke cookies op uw computer of mobiel apparaat. Voor andere niet- noodzakelijke cookies wordt uw toestemming gevraagd bij het openen van de website.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In sommige gevallen kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen.

Welke cookies gebruikt jaris?

Type cookie Doel van de cookie Naam van de cookie Bewaartermijn
Functionele cookies Functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze Website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerd e gebruikservaring krijgt. Dit is bijvoorbeeld de cookie die onthoudt of u onze cookie- banner aanvaard hebt, enz.
Zendesk chat widget (support) _zlcmid 1 jaar
Pactsafe (electronisch tekenen contract) _psr 2 jaar
Cookiebanner acceptatie jarisCookieAcceptance 150 dagen
Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden voor google analytics _gid 24 uur
Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden voor google analytics _ga 2 jaar
Wordt gebruikt om verzoeken voor google-analyse te onderdrukken _gat_gtag_UA_144010819_1 60 seconden

Locale opslag


jaris maakt tevens gebruik van locale opslag in de browser.

De locale opslag bevat informatie die in tegenstelling tot cookies nooit teruggestuurd wordt naar de browser. Een voorbeeld is de keuze van de taal.

Instellen cookie voorkeuren

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Hoe ons contacteren?


Als u vragen of opmerkingen hebt over deze cookie policy, dan kan u ons contacteren via inquiries@jaris.io of gebruik de contactpagina

Privacy verklaring


jaris be spv bv, gevestigd aan Bergstraat 56 B9, 1000 Brussel, België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens


https://jaris.io
KBO: BE0726703511
Bergstraat 56 B9
B-1000 Brussel
België
Gsm: +32 475 260887
Email: inquiries@jaris.io

Functionaris Gevensbescherming


ZANTZA bvba, Michiel Decancq is de Functionaris Gegevensbescherming van jaris be spv bv. Hij is te bereiken via michiel@zantza.com

Persoonsgegevens die wij verwerken


jaris be spv bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via inquiries@jaris.io, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


jaris be spv bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming


jaris be spv bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van jaris be spv bv) tussen zit.

jaris be spv bv maakt gebruikt van een eigen ontwikkeld algoritme dat, op basis van de door u verstrekte gegevens, bepaalt uw bedrijf al dan niet in aanmerking komt voor het gebruik van onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


jaris be spv bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aangezien jaris be spv bv diensten verleent met betrekking tot financiële leningen, wordt de wettelijke bewaartermijn van uw gegevens bepaald op 7 (zeven) jaar, beginnend op de eerste dag van het jaar volgend op het in voege treden van het contract met betrekking tot het gebruik van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden


jaris be spv bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. jaris be spv bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze belangrijkste partners zijn:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


jaris be spv bv gebruikt alleen technische en functionele cookies, en ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen (bvb taalkeuze). Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw Internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Voor meer details over onze cookies, verwijzen we graag naar onze cookie policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door jaris be spv bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar inquiries@jaris.io.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

jaris be spv bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


jaris be spv bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via inquiries@jaris.io